Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Koncert rockovej hudby na našej škole :)

Koncert rockovej hudby na našej škole :)

11.máj 2023 bol dňom, kedy sme na Staničnej privítali hostí, ktorí rozohrali hudobné žilky všetkých, ktorým boli v dosahu.

Žiakom deviateho ročníka bol určený koncert hudobnej skupiny, v ktorej sa so svojimi spoluhráčmi predstavil alebo skôr pripomenul náš bývalý žiak Martin Lechman, dnes obľúbený  učiteľ hry na bicie, navyše s právnickým vzdelaním.

Koncert zožal veľký potlesk a naši deviataci boli vďační za túto formu ocenenia ich prístupu k učeniu i za to, že hudobníci ich posmelili v úvahách o napĺňaní svojich životných cieľov.

Ďakujeme skvelým hudobníkom, ktorí svoj koncert odohrali bez nároku na akýkoľvek honorár.

Mgr. Lýdia Schmidtová