Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Odovzdávanie cien VVS, a.s.

Odovzdávanie cien VVS, a.s.

Všetci už vieme, že sa naša škola zapojila do úspešnej súťaže „Prespievaj skladbu Tá pravá vodovodná“, kde sa naša trieda 3.D umiestnila na 1. mieste. Súťaž vyhlásila Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., ktorých cieľom bolo, aby žiaci materských a základných škôl upevnili svoj pozitívny postoj k prírode a environmentálne cítenie. Je nám veľkou cťou a radosťou, že sme v našej škole  mohli privítať pána generálneho riaditeľa Ing. Stanislava Prcúcha a jeho pracovný tím, ktorí prišli odovzdať balíček skvelých, praktických cien pre celú triedu, a takisto odovzdať pani riaditeľke PaedDr. Eve Pillárovej poukaz 20% zľavu na vodné a stočné na celý rok. Ďakujeme za možnosť sa zúčastniť tejto súťaže a blahoželáme žiakom 3.D k výhre. 

PaedDr. Romana Renčková