Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Ruština doma, ale inak :)

Ruština doma, ale inak :)

Dňa 12.05.2023 v rámci týždňa cudzích jazykov sme na 1. vyučovacej hodine v priestoroch našej školy privítali p. učiteľku Tatianu Ponickú z rusko-slovenskej sekcie bilingválneho gymnázia M. R. Štefánika v Košiciach. Pani učiteľka si pripravila krásnu a inšpiratívnu hodinu pre žiakov 6. ročníka na tému „Šport“. Žiaci mali možnosť pracovať s pracovnými listami a taktiež s audiovizuálnymi ukážkami, čím si upevnili svoje komunikačné kompetencie v ruskom jazyku. Pani učiteľka v závere odovzdala žiakom sladkú odmenu a poďakovala sa im za skvelú atmosféru na hodine.

Aj my p. učiteľke Ponickej veľmi pekne ďakujeme za krásne a inšpiratívne prežitý čas a prehĺbenie vedomostí v oblasti ruského jazyka.

Mgr. Eva Sabolová