Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Výtvarná súťaž „Kolorit slovenského ornamentu“

Výtvarná súťaž „Kolorit slovenského ornamentu“

Tento rok sa uskutočnil 11. ročník výtvarnej súťaže Kolorit slovenského ornamentu. Jej poslaním je rozvíjať a zachovať ľudovú ornamentiku, podporiť záujem kultúrnej verejnosti o túto formu umenia, vytvárať nové podnety na výtvarný prejav a podporovať výtvarné talenty. Do výtvarnej súťaže, ktorú v Košiciach na Slovensku organizujú košické Súkromné etnografické múzeum HUMNO, Verejná knižnica Jána Bocatia a rôzne organizácie Matice Slovenskej sa v roku 2023 zapojilo 346 súťažiacich. Veľmi nás teší, že aj naši žiaci Ivan Seňko z 3.D triedy a Vanda Hodinová z 5.D triedy sa úspešne zapojili do súťaže. Vyhodnotenie súťaže a vernisáž ocenených prác spojená s odovzdávaním diplomov a vecných odmien sa v tomto roku konala dňa 10.05.2023 vo Verejnej knižnici Jána Bocatia na Terase.

PaedDr. Romana Renčková