Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

„Ukáž čo vieš“

„Ukáž čo vieš“

,,Ukáž, čo vieš“ je úspešná akcia ŠKD, v ktorej môžu deti ukázať svoje schopnosti v rôznych oblastiach.
Zároveň ich vedieme k estetickému cíteniu a aktívnemu vnímaniu krásy hudby, či pohybu.
Vych. Erika Nagyová