Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Deň ruského jazyka

Deň ruského jazyka

Dňa 6.6.2023 sa v priestoroch CVČ Domino uskutočnilo dopoludnie s ruským jazykom pri príležitosti spomienky narodenia azda najslávnejšieho ruského básnika a milovníka ruského jazyka Alexandra Sergejeviča Puškina.
Tvorivé dopoludnie s ruským jazykom si mali možnosť vychutnať žiaci 6.A a 6.C triedy v doprovode p. učiteľky Sabolovej. Naši žiaci si zatancovali, naučili sa nové piesne a sami aj vystúpili pred detským publikom s básňami o rôznych povolaniach.
Spoločne sme si toto tvorivé dopoludnie s našim milovaným ruským jazykom veľmi užili a opäť získali motiváciu k prehlbovaniu vedomostí z jedného z najrozšírenejších jazykov vo svete. Mgr. Sabolová