Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Spolupráca s vydavateľstvom Pantha Rhei

Spolupráca s vydavateľstvom Pantha Rhei

V tomto školskom roku sme sa zapojili do zaujímavej výzvy v spolupráci s vydavateľstvom Pantha Rhei. Žiaci 5. – 8. ročníka písali recenzie na nimi prečítané knihy, ktoré sú zároveň v databáze vydavateľstva Pantha Rhei a vydavateľstvo ich za ich tvorivú iniciatívu každý mesiac odmeňovalo krásnymi knihami v hodnote 100 eur. Šťastnými vyžrebovanými sme sa stali aj my, a tak sa už naši šikovní žiaci, ktorých recenzie sú uverejnené na našej školskej webovej stránke, tešia z novej nádielky kníh, ktoré sme im s radosťou darovali. Novými majiteľmi zaujímavých kníh sa stali Sandra Feckaninová z 8.A, Karin Dragonová z 5.A, S. Marchevka zo 7.A, R. Rusková zo 7.B a M. Török z 5.A triedy. Blahoželáme!Do tohto projektu sme sa zapojili s cieľom rozvíjať svoju čitateľskú gramotnosť a jazykové a štylistické zručnosti. Tešíme sa na nasledujúce podobné projekty v budúcom šk. roku. Mgr. Dominika Čechová