Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Výroba tepla v roku 2050 na ZŠ Staničná v Košiciach

Výroba tepla v roku 2050 na ZŠ Staničná v Košiciach

MH Teplárenský holding, a.s. (MHTH) verí, že technické smery majú zmysel a zabezpečia žiakom stabilnú budúcnosť. V školskom roku 2022/2023 vyhlásila MHTH pre žiakov základných škôl vzdelávaciu súťaž v 1. ročníku programu Skúsenosť vs Mladosť s témou  „Výroba tepla v roku 2050“ .

Budú si žiaci vedieť predstaviť ako bude vyzerať spoločnosť v roku 2050?  Preto témou vzdelávacej súťaže bolo:

1. Navrhnúť zdroj – palivo, z ktorého sa bude v teplárňach vyrábať teplo v roku 2050,

2. Vytvoriť model zariadenia na výrobu tepla na rok 2050.

Cieľom tohto programu je vytvoriť lepšiu budúcnosť a zabezpečiť tepelný komfort, ako aj zvyšovať povedomie o odvetví energetiky, teplárenstve a vzbudiť v žiakoch záujem o štúdium technických odborov na stredných školách.

Do programu sa zapojilo 14 základných škôl z celého Slovenska, z niektorých škôl sa o účasť uchádzalo viacero tímov.

Do finále porota vybrala 5 tímov a nás veľmi potešilo, že medzi nimi bol aj náš tím Parťáci zo ZŠ Staničnej v Košiciach.

Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo v MH Teplárenský holding, závod v Košiciach. Súťažiacim poblahoželal a poprial veľa ďalších úspechov generálny riaditeľ MHTH Ing. Marcel Vrátný  a riaditeľka pre ľudské zdroje MHTH   Mgr. Dana Miňová, PhD. 

A ako sme sa umiestnili my Parťáci?

Získali sme s naším projektom:

krásne 2. miesto na Slovensku

Cenu verejnosti

a Cenu zamestnancov MHTH

Sme žiaci 7. ročníka. V skupine Parťáci sme šiesti a naša pani učiteľka.

Vo februári sme sa aj my zapojili do vzdelávacej súťaže MH Teplárenského holdingu, ktorá je súčasťou programu „ Skúsenosť vs Mladosť.

Po dvoch mesiacoch bádania a práce na projekte si dnes už vieme predstaviť čím sa v roku 2050 nahradí plyn a uhlie, aby nás teplárne dokázali zásobovať teplom a teplou vodou.

Navrhli sme palivo, z ktorého sa bude v teplárňach v roku 2050 vyrábať teplo.

Náš model presne zachycuje kolobeh biomasy, starého papiera z domov, podnikov a škôl a drevnej štiepky z drevospracujúcich firiem. Z týchto troch komponentov sa v našej Biopeletkárni vyrobia Biopeletky, ktoré môžu slúžiť na vykurovanie rodinných domov a ako palivo do Teplární na výrobu tepla a elektrickej energie. Teplo, teplá voda a elektrická energia sa dostáva do domácností, škôl a podnikov, ktoré opäť vyprodukujú množstvo papiera, biomasy a drevnej štiepky, ktoré sa opäť dostanú do našej Biopeletkárne.

Biopeletky sú ekologické: pri spaľovaní zostáva málo popola, dlho horia, majú vysokú výhrevnosť, a minimum popolčeka.

Celá maketa bola tiež vyrobená z odpadového materiálu.

Tím Parťákov:

Filip Sedrik Ďurech, Dávid Peley, Samuel Marchevka, Lauren Ella Siklenková, Matej Kubinec a Sara Farkašová a p. učiteľka Ing. Jakešová

Prírodu je potrebné šetriť a preto naše Biopeletky sú budúcnosť.