Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Kubo Edu 4.A

Kubo Edu 4.A

Tento školský rok trieda 4.A začala využívať jedinečnú modernú vzdelávaciu pomôcku – školskú digitálnu knižnicu KUBO EDU. Je to najväčšia a najbezpečnejšia slovenská e-knižnica pre deti. Obsahuje viac ako 1000 detských kníh v slovenčine a angličtine: klasické a moderné rozprávky, slovenské a svetové novinky, básničky aj encyklopédie. Je užívateľsky jednoduchá a uľahčila deťom prístup ku knihám v škole aj doma. Jej používanie nám spestrilo vzdelávací proces a motivovalo žiakov k častejšiemu čítaniu kedykoľvek a kdekoľvek. S KUBO EDU si žiaci osvojujú digitálne zručnosti bezpečne a okrem digitálnej gramotnosti si zlepšujú aj tú čitateľskú. Žiaci sa nechali inšpirovať prečítanými knihami a vytvorili vlastné knihy, ktoré si napísali aj ilustrovali.

Mgr. Lýdia Angelovičová