Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

….ako vidia logo školy naši žiaci …

….ako vidia logo školy naši žiaci …

60 – ročné jubileum našej školy sa nesie v znamení rôznych aktivít. V rámci výučby výtvarnej výchovy  sme na konci školského roka  oslovili žiakov s inováciou loga školy. Technika, tvar, spôsob práce boli ľubovoľné. Kritériá, ktoré si žiaci sami vypracovali a odsúhlasili boli známe. Osnove práce nestálo nič v ceste. … že to nie je až také jednoduché, načo všetko musia dbať, aby logo spĺňalo všetky stanovené kritériá, zistili žiaci sami. Práca ITečkára bez PC bola náročná, ale o to viac zaujímavá. Po niekoľkých hodinách boli  prace dokončené a mohli sme ich ukázať. Výstava prilákala ostatných žiakov, ktorí so záujmom vyberali tie najvýstižnejšie práce.   

S najväčším počtom hlasov sa  umiestnili práce: Margaryta Pulyk, 8.C,  Saskia Pechsová, 8.C, Sofia Bónová, 8.B, Dominika Schofield, 8.B, Adam Adámek, 8.C

Víťazom gratulujeme a všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme!