Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Nemčina ako šanca

Nemčina ako šanca

V pondelok 13. novembra 2023 sa konal prvý z troch konferenčných dní, ktorého sa zúčastnili aj naši  deviataci. Na Gymnáziu na Šrobárovej ulici bola pripravená otvorená hodina  nemčiny spojená s aktivitami pre žiakov a podrobnými informáciami o možnostiach štúdia na tejto škole. Naši deviataci plní dojmov, informácií a nemčiny, so záujmom počúvali, pýtali sa a zhromažďovali si informácie o štúdiu.  Veľkým prekvapením pre nich, bol príchod  mnohých našich bývalých žiakov, teraz už gymnazistov, ktorí zodpovedali na ich zvedavé otázky.  Občerstvenie ukončilo prvú časť a naši deviataci, spokojní, odchádzali za svojimi ďalšími aktivitami. 

Druhú časť otvoril  v Goetheho čitárni workshop o najnovších aplikáciách s využitím pri výučbe nemeckého jazyka a prednáška o jazykovej výučbe spojenej s pohybom a aktivizujúcimi metódami z perspektívy výskumu a praxe vo  vyučovaní.  Deň bohatý na podnety, dojmy, aktivity, kontakty, v príjemnom prostredí rozšíril naše portfólio vedomostí a poznatkov. V popredí nemčina ako komunikačný jazyk potvrdil, že cudzí jazyk je „bránou múdrosti“.

žiaci 9.B a Mgr.Zita Meltzerová