Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Úsmev ako dar – zbierka našej školy

Úsmev ako dar – zbierka našej školy

Už niekoľko rokov pred Vianocami vyhlasujeme zbierku pre rodiny v núdzi v Krízovom centre v Košickej Novej Vsi. Tento rok sme na našej škole prvýkrát urobili aj zbierku potravín a drogérie pre Úsmev ako dar. Každý rok nás veľmi milo prekvapí, v akom veľkom počte sa zapojíte. Ďakujeme všetkým rodičom a deťom v mene Úsmevu ako dar a Krízového centra za naozaj štedré dary.

Mgr. Jana Pindrochová, koordinátorka zbierky a kolektív školy

Ďakovný list a Poďakovanie