Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Pytagoriáda – školské kolo

Pytagoriáda – školské kolo

Tradične pred Vianocami sa na našej škole aj tento rok konalo školské kolo Pytagoriády. Súťažilo sa v 6 kategóriách od tretieho po ôsmy ročník počas dvoch dní. Všetci okrem štvrtákov súťažili písomnou formou a štvrtý ročník si to vyskúšal online. Spomedzi 203 zapojených žiakov sa na postupových miestach umiestnili títo žiaci:

P3: 1. miesto – Martin Prák 3.D, Leo Zubák 3.B, Branislav Čuri 3.A
2. miesto – Simon Mlčoch 3.A
3. miesto – Hana Kohl 3.D

P4: 1. miesto – Ján Kolesár 4.D, Matej Ižarik 4.C
2. miesto – Barbora Karoľová 4.B
3. miesto – Adam Petko 4.B

P5: 1. miesto – Lukáš Paulo 5.B
2. miesto – Maximilián Gazdag 5.C
3. miesto – Maximilián Seňko 5.C

P6: 1. miesto – Nikola Jurková 6.C, Patrik Šoltýs 6.B
2. miesto – Nina Jalčová 6.C, Daniel Poliačik 6.A
3. miesto – Matúš Jánošík 6.D

P7: 1. miesto – Peter Varga 7.A
2. miesto – Kristína Doľaková 7.B
3. miesto – František Gábor 7.A

P8: 1. miesto – Rebeka Rusková a Branko Šoltés 8.B
2. miesto – Stela Vincejová 8.B

Všetkým úspešným žiakom blahoželáme a menovaným prajeme aj veľa šťastia na okresnom kole Pytagoriády.

Mgr. Lucia Jurková