Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Šaliansky Maťko

Šaliansky Maťko

10. januára sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Naši talentovaní žiaci prejavili svoje interpretačné umenie a tí najlepší dosiahli tieto výsledky: V 1. kategórii (2. – 3. ročník) 1. miesto: Dorota Čuhová, 3.A, 2. miesto: Lenka Máriássy, 2.B, Lucia Šótterová, 3.D, 3. miesto: Natália Vinc, 2.A, Eliška Samuheľ, 2.B, Anna Kušnierová, 2.C. V 2. kategórii: (4. – 5. ročník) obsadili: 1. miesto: Lujza Lazorčáková, 4.B, 2. miesto: Lara Grúsová, 4.C, 3. miesto: Sára Šalatová, 4.C. V 3. kategórii: (6. – 7. ročník) – 1. miesto: Klára Krajňáková, 6.B, 2. miesto: Samuel Štofan, 6.B, 3. miesto: Lucia Husivargová, 7.B.

Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov na ďalších postupových kolách.