Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Za históriou do Litparku

Za históriou do Litparku

Dnešný deň 20.02.2024 sa žiaci 4.D triedy zúčastnili zaujímavých aktivít, ktoré pravidelne realizuje knižnica Litpark. Pre našich žiakov si pripravili zaujímavú prezentáciu a videonahrávky zamerané na históriu vzniku knihy. Oboznámili sa s rôznymi typmi písma a druhmi materiálov, na ktoré sa v minulosti písalo. Svoju tvorivosť a fantáziu mohli využiť pri tvorbe vlastného písma, kde žiaci navrhovali jednoduché znaky k daným výrazom. Táto aktivita ich upútala a inšpirovala natoľko, že si môžu vytvárať zašifrované správy pre svojich kamarátov aj doma. Na záver si žiaci prezreli rôzne typy kníh a využili možnosť si vypožičať knihu aj na domáce čítanie.

PaedDr. Romana Renčková