Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Divadlo v anglickom jazyku

Divadlo v anglickom jazyku

Dňa 21. februára 2024 sa žiaci II. stupňa zúčastnili divadelného predstavenia United Neighbours of London vo veľkej sále Historickej radnice.

      Predstavenie bolo rozdelené do niekoľkých príbehových obrazov, v ktorých sa objavili postavy s výrazným dramatickým nábojom, pestrou výslovnosťou a náležitým akcentom. Dialógy medzi jednotlivými postavami boli založené na zrozumiteľných zápletkách a tomu primerane zodpovedala aj náročnosť anglického jazyka.

      Cieľom predstavenia bolo atraktívnou formou umožniť žiakom zdokonaliť si vedomosti

z anglického jazyka a nadobudnúť schopnosť bezprostrednej interakcie. Žiaci si pri sledovaní

predstavenia mohli v praxi overiť svoje znalosti z anglického jazyka a zároveň sa dozvedeli,

že okrem rodinných vzťahov sú dôležité aj vzťahy s tými, ktorých máme okolo seba, pod sebou, nad sebou, alebo len cez chodbu. Rodinu a susedov si v živote nevyberáme, preto je aj dobrý sused nad zlato. Platí to aj v dnešnej digitálnej dobe, kedy chýba fyzický kontakt, dotyk, skutočná realita a viac pozornosti sa dáva displejom a nie ľuďom okolo nás.

     Predstavenie v AJ je koncipované ako učebná pomôcka, autori spolupracovali s pedagógmi

anglického jazyka tak, aby dokázali naplno využiť obsah školských osnov a pre žiakov pripravili zrozumiteľný a príjemný divadelný zážitok.

     Súčasťou predstavenia sú aj pracovné materiály vo forme gramatických, lexikálnych a posluchových cvičení, vďaka ktorým sa žiaci mohli vopred pripraviť na slovnú zásobu a frázy, s ktorými sa stretli počas predstavenia. Z gramatického hľadiska bolo predstavenie zamerané na prítomné, minulé a budúce časy, podmieňovací spôsob, trpný rod a frázové slovesá.

Divadelné predstavenie – foto

Mgr. Svetlana Mattová