Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

Hviezdoslavov Kubín predstavuje najstaršiu a najprestížnejšiu celoštátnu súťaž v umeleckom prednese. V tomto roku je to už 70. ročník, keď sa venujeme kráse našej reči.  Krásou slova vyjadrujeme pocity, emócie či vzťahy. Oddávna bolo slovo nielen prostriedkom komunikácie, ale aj spôsobom kultivovania, skrášľovania, zjemňovania a spríjemňovania medziľudských vzťahov.  Jeho nádhera sa rozprestierala aj v priestoroch našej školy, počas súťaže HK. Výsledkom bola vytešená porota, nadšení diváci a úspešní recitátori:

1 kategória – poézia:
1. miesto: Dorota Čuhová, 3.A
2. miesto: Matilda Peťovská, 2.B
                Karolína Závadová, 2.B
                Tamara Zuček, 3.C
3. miesto: Adela Kováčová, 2.B
                 Natanel Macalák, 2.C
                 Karolína Figeľová, 3.C

1. kategória – próza:
1. miesto: Eliška Samuheľ, 2.B
2. miesto: Lenka Mariássy, 2.B
                Katarína Novotná, 2.C
                Nina Brezovanová, 4.B
3. miesto: Eliška Drotárová, 2.C
                Alexandra Butkovská, 3.D
                Hanna Jančišinová, 4.B

2. kategória – poézia:
1. miesto: Klára Krajňáková, 6.B
2. miesto: Petra Kušnierová, 6.C
3. miesto: Nina Kováčová, 5.C

2. kategória – próza:
1. miesto: Samuel Štofan, 6.B
2. miesto: Mária Šalatová, 6.B
3. miesto: Daniel Poliačik, 6.A

3. kategória – poézia:
1. miesto: Richard Godina, 8.C
2. miesto: Lucia Husivargová, 7.B
3. miesto: Tamara Hennelová, 7.C

3. kategória – próza
1. miesto: Tobias Groma, 8.B
2. miesto: Ester Levčíková, 7.C
3. miesto: Marek Feckanin, 7.A

Všetkým výhercom srdečne blahoželáme.