Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Každý dobrý skutok je veľký čin

Každý dobrý skutok je veľký čin

Naša škola sa každoročne aktívne zapája do celoslovenského projektu Detský čin roka, ktorý je realizovaný pod záštitou prezidentky Zuzany Čaputovej a pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Hlavným posolstvom tohto projektu je motivovať žiakov ku konaniu dobrých skutkov a pomáhať deťom a mladým ľuďom zorientovať sa v hodnotách. Dáva im šancu pochopiť cez skutočné príbehy, čo je dobré a čo zlé, rozvíjať v deťoch emocionálnosť a empatiu. Teší nás, že spomedzi všetkých príbehov boli v kategórii Pomoc prírode nominované aj dva príbehy našich žiakov, Zarky Lovászovej a Miška Maršaleka zo 4.D triedy.

Pani riaditeľka PaedDr. Eva Pillárová srdečne zablahoželala obidvom žiakom a odovzdala im okrem diplomu aj vecné dary. Žiakov ocenenia za nomináciu v projekte Detský čin roka veľmi potešili a podporili ich motiváciu vykonávať dobré skutky aj naďalej.

PaedDr. Romana Renčková