Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Prevencia kyberšikanovania

Prevencia kyberšikanovania

Vďaka pravidelnej spolupráci s oddelením prevencie okresného riaditeľstva policajného zboru v Košiciach, našu školu dňa 12.03.2024 opäť navštívila pani policajtka kpt. Mgr. Denisa Babiarová. V rámci univerzálnej prevencie sa žiaci 6.A, 6.B, 6.C a 6.D zúčastnili besedy s pani policajtkou na tému Kyberšikanovanie.  Žiaci si zopakovali čo všetko kyberšikanovanie obnáša, ako ho rozpoznať a aké sú jeho dôsledky. Mali možnosť pochopiť aké dôležité je dávať si pozor na ochranu osobných údajov a na svoje správanie sa na sociálnych sieťach vďaka prednáške, vrátane krátkej videoukážky pripravenej policajným zborom. V neposlednom rade sa dozvedeli aj čo môžu robiť, ak sa s takýmto javom stretnú v reálnom živote.  Súčasťou všetkých hodín bola tiež diskusia, kedy žiaci mali možnosť klásť otázky, ktoré im pani policajtka vždy ochotne zodpovedala.

Žiakom sa beseda páčila, za čo patrí pani policajtke veľká vďaka a už teraz sa tešíme na jej návštevu v rámci ďalších plánovaných preventívnych aktivít.

Mgr. Lenka Kalafusová

No Comments

Add your comment