Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Cyber team – bezpečnosť hesiel na internete

Cyber team – bezpečnosť hesiel na internete

Hodiny informatiky sa 18. apríla niesli v duchu používania bezpečných hesiel na internete. Na našu školu zavítala naša bývala žiačka, Emma Farkašová a  so svojím tímom porozprávali žiakom šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka o tom, ako by malo bezpečné heslo vyzerať a aké sú najjednoduchšie a najnebezpečnejšie heslá.

Pomocou pripraveného programu si žiaci sami mohli vyskúšať prelomiť zopár hesiel. Na záver uviedli zopár tipov, ktoré nám môžu pomôcť vytvoriť bezpečné a ľahko zapamätateľné heslá. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu návštevu.

Mgr.Ballová