Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Slávik Slovenska 2024

Slávik Slovenska 2024

Dňa 18.04.2024 popoludní ste mohli na chodbách našej školy začuť krásny detský spev. Uskutočnilo sa totiž školské kolo speváckej súťaže Slávik 2024. Malí i trochu starší speváci súťažili v speve slovenských ľudových piesní. Hymnou súťaže, čiže najčastejšie spievanou pesničkou zo Spevníka Slávika 2024 bola Tancovala by som a hneď druhá Moja mac maľučka. Porota v zložení p. uč. Švider, p. uč. Sarnovská, p. uč. Šimcová a p. uč. Briškárová vybrali spomedzi všetkých 50-tich zúčastnených spevákov tých najlepších a toto sú ich mená:

1. kategória
1.miesto: Helena Knappová, 1.C
2.miesto: Nela Petrová, 3.A
Ondrej Komara, 3.B
Nina Biščáková, 2.C
3.miesto: Ema Grobárová, 3.A
Tamara Saladiová, 3.B
Deborah Basárová, 2.A
Katarína Novotná, 2.C
Čestné uznanie: Adam Jenčo, 1.B
Tamara Telmanová, 3.C
Tamara Medlíková, 3.C

2.kategória:
1.miesto: Zuzana Capeková, 6.C
2.miesto: Eliška Ďulová, 5.B
Lara Hribová, 4.D
Alena Capeková, 4.A
3.miesto: Katarína Komarová, 4.C
Petra Talánová, 5.B

Všetkým srdečne blahoželáme!

J. Briškárová