Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Deviataci vo Východoslovenskom múzeu

Deviataci vo Východoslovenskom múzeu

„Stretli sme sa “ s Mekym Žbirkom … že neveríte ?! Navštívili sme interaktívnu výstavu vo Východoslovenskom múzeu v rámci Týždňa výchov, Roky a dni, aby sme  bližšie spoznali autora piesne, s ktorého textom sme sa „pasovali“ aj na tohtoročnom  celoštátnom Testovaní 9. O ktorej piesni a texte hovoríme,  no predsa „Zažni“ . Výstava nás previedla celým životom slávneho hudobníka, jeho tvorbou u nás, ale aj v zahraničí. Boli sme nadšení a dojatí…

„Ako kresliť, ako maľovať, ako pracovať s uhlíkom, či ceruzkou“… nám pri návšteve Východoslovenské múzea v rámci Týždňa výchov „ukázal“ majster Feld vo svojich dielach alebo ako ho familiárne volali Lajči Báči. Pri príležitosti 120. výročia narodenia tohto košického umelca, predstaviteľa košickej moderny, ktorý napriek svojmu neľahkému údelu, nestratil nič zo svojho veľkolepého talentu a my máme možnosť dnes  čerpať nielen z jeho fenomenálnej umeleckej  tvorby, ale  predovšetkým  hrdo nesieme  jeho odkaz: NEZABUDNEME!

Vysoké Tatry – majestátne veľhory, ktorých „návštevou“  geologickej výstavy TRI TRI  sme zakončili naše „putovanie“ v rámci Týždňa výchov.  Obdivovali sme faunu a flóru  Vysokých Tatier, pozreli sme si zaujímavé geologické nálezy,  či fotografie z bádania.  Na interaktívnej stene sme  „roztriedili“ odpad, ktorý nepatrí do lesa, do hôr, do prírody….

Mgr. Zita Meltzerová