Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Škola bontónu

Škola bontónu

Ak by ste si mysleli, že my, žiaci tejto školy sme skvelí len v  predmetových olympiádach, že sme len výborní športovci, len zruční umelci, tak čítajte! 

Dnes 18.apríla 2024 sme si totiž dopĺňali znalosti z etikety!  

Žiaci štvrtého až siedmeho ročníka sme uvítali, že za nami došla „Škola bontónu“ v prevedení pána Kamila Fojtíka zo spoločnosti Bojník. V štyroch oblastiach sme sa stali sebavedomejšími v etikete. 

 Boli to oblasti: 

Ako sa predstavujeme  / O slávnostiach a hosťoch  / Prestretý stôl  / Šaty robia človeka

Ďakujeme za praktické rady a zručnosti, ktoré sme si doplnili do pravidiel slušného a vhodného správania, ku ktorému  sa nás naši učitelia i naši rodičia snažia viesť.  

Už teraz sa tešíme na podobne zaujímavé aktivity na poli slušnosti! 

Mgr. Lýdia Schmidtová