Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Deň Zeme vo Východoslovenskom múzeu

Deň Zeme vo Východoslovenskom múzeu

Svetový Deň Zeme je sviatok venovaný našej Zemi, ktorý si 22.apríla každoročne po celom svete pripomíname už od roku 1970. Cieľom tohto dňa je pripomenutie si našej závislosti na zdrojoch, ktoré nám naša Zem poskytuje a preto je potrebné ich chrániť a venovať im náležitú pozornosť.

Aj naši žiaci z 5.A. a 5.C oslávili tento Deň. V piatok 19. apríla 2024 sa obe triedy zúčastnili obľúbeného podujatia DEŇ ZEME vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach.

Zamestnanci múzea si pre žiakov pripravili prednášky a rôzne zaujímavé aktivity.

Paleontológ  ich v úvode previedol výstavou s názvom TRITRI, v ktorej sa venoval vzniku pohoria a jaskýň na Slovensku, ako aj tým, aké poklady tieto miesta ukrývajú. Potom sa žiaci zapojili do interaktívnej hry „Čo do lesa nepatrí“, kde triedili odpad a rozprávali sa aj o niektorých zvieratkách. Ďalšou z veľmi pekných aktivít bola aj hra so sladkou odmenou s názvom „Čo sa ukrýva v krabici“. Na záver si žiaci mohli vyskúšať svoje zručnosti pri stavbe vtáčej búdky z dreva, čo bola skvelá príležitosť na praktické uplatnenie ich znalostí a zručností. Vyrobenú búdku si tak mohli odniesť aj do školy.

Žiaci si tento Deň a aktivity s ním spojené naplno užili, naučili sa aj nové poznatky a nám všetkým patrí len odkaz: Chráňme si našu Zem, začnime od seba a buďme každému príkladom…

Mgr. Jurková a Mgr. Vargová