Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Jazykový kvet – KK

Jazykový kvet – KK

Jazykový kvet je postupová súťaž  a jej cieľom je prehĺbiť záujem žiakov základných a stredných škôl o cudzie jazyky a rozvíjať ich umelecké cítenie, komunikačné a interpretačné zručnosti, podnecovať ich tvorivosť a kreativitu.

Dňa 16.4.2024 sa uskutočnilo Krajské finále tejto súťaže v Košiciach. Žiaci ZŠ Staničnej participovali v kategóriách : prednes prózy a poézie, dramatizácia v týchto jazykoch: anglický, nemecký, španielsky a francúzsky.

Môžeme sa pochváliť krásnymi úspechmi.

V anglickom jazyku získalo prvé miesto v dramatickej  tvorbe 23 žiakov 1.-4. ročníka pod vedením pani uč. Slávikovej s názvom THE STORY OF  CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY.

Prvé miesto v anglickom jazyku si odniesol aj Martin Melník v kategórii monodráma I.stupeň pod vedením pani uč. Proksovej s názvom OLIVER TWIST.

Ďalšie prvé miesto patrí Monike Dreisig, ktorá súťažila v kategórii prednes prózy a poézie na  I. stupni v anglickom jazyku pod vedením pani uč. Feckaninovej s názvom diela MY DOLL TEAM.

Tatian Hoppanová dosiahla úspech s prednesom prózy a poézie II. stupeň s dielom THE WITCHES. Obsadila druhé miesto pod vedením pani uč. Robovej.

Nemecký jazyk dosiahol krásny úspech. Anna Amalia Puchalová získala druhé miesto v prednese prózy a poézie s názvom DIE SACHE MIT DEN KLÖßEN  pod vedením pani uč. Parimuchovej.

V španielskom jazyku sa umiestnili Karin Marchevková na prvom a Kim Vu Thi Thu na druhom mieste. Karin uspela s dielom CUENTOS CON LETRAS a Kim s dielom CUMPLEAñOS FELIZ! v kategórii prednes prózy a poézie na I. stupni.

Francúzsky jazyk nezaostával. Amália Kmecová získala prvé miesto v prednese prózy a poézie na I. stupni s dielom LA COLLECTION DE JACQUES PRÉVERT.

Všetkým srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich úspechov. Prvé miesta postupujú na celoslovenské finále, ktoré sa bude konať v Nitre.