Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Prváci na Dopravnom ihrisku

Prváci na Dopravnom ihrisku

Dnes sme sa s prvákmi vydali na výlet na dopravné ihrisko! Cieľom bolo oboznámiť deti s pravidlami cestnej premávky zábavným a interaktívnym spôsobom. Po teoretickej príprave sme sa presunuli na dopravné ihrisko. Deti si mohli vybrať rôzne bicykle a kolobežky. S radosťou jazdili po cestách, dodržiavali dopravné značky, semafory a dávali si navzájom prednosť. Výlet na dopravné ihrisko bol pre deti skvelým zážitkom, ktorý im pomohol zábavnou formou si osvojiť dôležité dopravné pravidlá.
Veríme, že vďaka tejto skúsenosti sa stanú zodpovednými účastníkmi cestnej premávky.

Mgr. Zuzana Dorová, Mgr. Marta Šikorová