Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Rozvíjame sociálne zručnosti žiakov

Rozvíjame sociálne zručnosti žiakov

Vďaka Nadácii televízie Markíza naša škola v tomto školskom roku získala preventívny program Druhý krok. Tento program je zameraný na sociálno-emocionálny rozvoj detí. V rámci Druhého kroku sa deti prostredníctvom obrázkov, príbehov a diskusií učia, ako byť empatický, vcítiť sa do situácie niekoho iného, ako komunikovať s inými, správne riešiť konflikty a ako zvládať agresiu a hnev. Následne prostredníctvom rôznych cvičení a rolových hier si žiaci majú možnosť vyskúšať nadobudnuté vedomosti v praktických situáciách. Preventívny program v origináli Second step je už bežnou súčasťou vyučovania v materských a základných škôl v mnohých krajinách sveta (napr. Fínsko, Nemecko, Veľká Británia, Rakúsko…). Školský podporný tím začal preventívny program realizovať v triedach 4.D, 5.B a 5.C, s ktorými budeme v programe pokračovať aj v budúcom školskom roku. Zároveň plánujeme do programu zapojiť aj ďalšie triedy podľa potreby. V závere školského roka môžeme konštatovať, že žiaci každou jednou hodinou aktívnejšie komunikujú, zapájajú sa do diskusií, spolupracujú a tešia sa na ďalšie stretnutia.

Tešíme sa na ďalšie chvíle so žiakmi v rámci preventívneho programu Druhý krok, za ktorý vďačíme Nadácii televízie Markíza.

Školský podporný tím