Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Vyhodnotenie projektu SKÚSENOSŤ VS. MLADOSŤ

Vyhodnotenie projektu SKÚSENOSŤ VS. MLADOSŤ

„Cesta tepla dnes a v roku 2050“

Aj v tomto školskom roku vyhlásila spoločnosť MH Teplárenský holding, a.s. celoslovenskú súťaž pre žiakov Základných škôl a 8 – ročných gymnázií. Téma 2. ročníka bola:  „Ako sa teplo dostáva z teplární až k nám domov a ako by to mohlo vyzerať v roku 2050?“

      Do vzdelávacej súťaže sa zapojilo 33 škôl, ktoré odovzdali 35 prác. Jednou zo škôl bola aj ZŠ Staničná, kde 5 žiakov s pani učiteľkou Ing. Jakešovou vytvorilo tím PARŤÁCI s.r.o..

Po trojmesačnej práci sme vytvorili maketu rozvodu teplej vody z teplární až do domácností, podnikov, nemocníc, škôl atď., natočili sme krátke video o našej práci a poslali do súťaže.

V mesiaci máj sme sa s veľkou radosťou dozvedeli, že sme boli vybratí medzi 5 najlepších tímov a čakali sme na konečné rozhodnutie.

     18. júna 2024 sme boli pozvaní do MHTH Košice, kde žiakov a učiteľov privítal riaditeľ MHTH Košice Ing. Milan Habán a vyhlásil výsledky v jednotlivých kategóriách:

  • Cenu verejnosti  získala:                –  ZŠ Staničná tím PARŤÁCI s.r.o.
  • Cenu zamestnancov získala:          –  ZŠ Staničná tím PARŤÁCI s.r.o.
  •  1. miesto na Slovensku získala:  –  ZŠ Staničná tím PARŤÁCI s.r.o.

Tím  PARŤÁCI s.r.o. tvoria žiaci:
Filip Sedrik Ďurech
Adam Adámek
Martin Vaľa
Richard Godina
Roman Gábriel

Srdečne blahoželám svojim Parťákom s.r.o.

p.učiteľka Ing. Jakešová