Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Póla radí deťom v ŠKD

Póla radí deťom v ŠKD

Naša škola je zapojená do Programu prevencie vnútorného oddelenia PZ v Košiciach s názvom: „Póla radí deťom“, kde nám kpt. Mgr. Babiarová vysvetľuje, radí a poskytuje informácie, ako predchádzať kyberšikanovaniu, nástrahám internetu, ochrane osobných údajov, ale aj bezpečnosti na cestách a pod. Deťom sa preventívne prednášky páčia, sú podávané veku primeranou hravou formou a vždy nás prekvapia zvedavými a zaujímavými otázkami, na ktoré dostanú adekvátnu odpoveď.

     V decembri bola v rámci Programu vyhlásená súťaž s názvom ,,Polícia očami detí“, ktorá bola zameraná na to, ako vnímajú deti prácu polície, čo vyjadrovali svojimi kresbami. Súťažilo sa v 3. kategóriách a naša žiačka Laura Gašpáreková zo XIV. odd. ŠKD zo 4.C triedy sa umiestnila na krásnom 1. mieste v kategórii žiakov 3. a 4. ročníka.

Víťazke srdečne gratulujeme a tešíme sa na nové výzvy.

Mgr. Jana Hrušková, vedúca ŠKD