Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Autor Zuzana Blašková

Čitateľské vrecúška

Čítanie s porozumením zahŕňa viacero aspektov, ktoré si na prvý pohľad ani neuvedomujeme. Znamená aktívne čítať, prijímať, vyhodnocovať, ale aj interpretovať prečítané informácie, orientovať sa v textoch a funkčne ich prepájať. Ako na to? Rozhodli sme sa využiť kreatívnu pomôcku pri práci s umeleckým textom, ktorá sa nazýva čitateľské vrecúška. Ide o pomôcku, ktorá pozostáva z troch plátenných …

Cvičme v rytme

Vrámci celoklubovej akcie sme si dňa 25.06.2021 spestrili pobyt v ŠKD hudbou a tancom. Naše deti si okrem klasického tanca vyskúšali aj pohybové hry na rytmiku. Bolo to pre nich niečo nové, no aj veľmi zaujímavé. Všetci boli z tejto akcie nadšení a tak sme sa dohodli, že ju zopakujeme aj v budúcom školskom roku.

Objavili sme Poloniny

Keď sme začiatkom školského roka rozprávali s deviatakmi o obľúbených prázdninových destináciách na Slovensku, len jeden spomenul, že navštívil región v najvýchodnejšom kúte Slovenska – Poloniny. Ostatní spolužiaci poznali toto miesto aspoň z hodín geografie. Aj keď ide o menej známy kút našej krajiny, na jeho kráse a atraktivite to vôbec neuberá. Práve naopak. Na …

Guľko Bombuľko v ŠKD

V školskom klube detí sme prečítali prvú knižku zo školskej knižnice – Guľko Bombuľko a nie len to. Vytvorili sme si knižôčku vlastnú. Názov každej rozprávky sme si zapísali a dotvorili ju vlastnou ilustráciou. Pozrite, akí sme kreatívni. p.vych. Iveta Zeleňáková a deti IV. oddelenia

Florbal na Staničnej

Sľuby sa majú plniť nielen na Vianoce….a tak, ako som bol býval sľúbil, na Staničnej sa „po sto rokoch“ opäť hral florbal na profi úrovni…tento pocit zabezpečili úplne nové florbalové mantinely, ktoré škola zakúpila počas pandémie…vo štvrtok 17. júna si ich naplno v priebehu vyučovania vyskúšali žiaci piateho, šiesteho, ôsmeho aj deviateho ročníka…spokojnosť zdokumentovaná na fotografiách…. …

Jedna súťaž – dve ocenenia.

Pri príležitosti 60-teho výročia letu prvého človeka do vesmíru ,Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike a Ruské centrum vedy a kultúry ocenili Nelu Gorejovú a Danielu Dudášovú, žiačky našej školy, ktoré zvíťazili v tejto výtvarnej súťaži. Srdečne blahoželáme. Mgr. Jitka Ignácová

Víťazi Hviezdoslavovho Kubína 2020/2021

Dňa 10.06.2021 sa uskutočnilo okresné kolo v Hviezdoslavovom Kubíne, do ktorého sme sa ako ak už každoročne zapojili i my. Veľmi sa tešíme úspechom našich žiakov, pretože aj tento rok sa umiestnili na popredných miestach. Za tvrdú a náročnú prácu, za ktorú žnú úspechy môžeme srdečne  gratulovať týmto žiakom: 1. kategóriaPRÓZA2. miesto:       Ester Levčíková, IV.CPOÉZIA2. miesto:        Klára Krajňáková, …

Krajina Haravara

Za veselého kriku a šantenia detí prebehlo dňa 17.6.2021 na nádvorí košického Rodošta otvorenie rozprávkovej krajiny Haravara. Zúčastnili sa ho aj naši tretiaci z 3.A a 3.D. Pri Katovej bašte ich čakali rozprávkové postavičky – súrodenci Majka a Max, a ich kamarát, dobrý duch Kaško. Porozprávali im o krajine Haravara, ktorú môžu postupne svojimi výletmi …