Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Kategória: Oznamy

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 5.10.2020

Riaditeľstvo školy v súlade s Manuálom opatrení pre školy a školské zariadenia, upravuje organizáciu výchovno- vzdelávacieho procesu nasledovne: Všetky vyučovacie predmety sa budú vyučovať v súlade s vypracovaným rozvrhom hodín. Výučba predmetov, ktoré si vyžaduje delenie na skupiny, bude prebiehať v skupinách Výučba predmetov telesná a hudobná výchova bude realizovaná len teoretickou formou. Telesná výchova v popoludňajších hodinách sa do odvolania nebude realizovať. …

Manuál opatrení – COVID 19

Manuál pre základné školy a niektoré školské zariadenia (školské kluby detí, základné umelecké školy, centrá voľného času a jazykové školy) upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v daných zariadeniach pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné …

Prevádzka ŠKD

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že od zajtra t.j. 08.septembra 2020 bude ŠKD v prevádzke od 06:30 hod. V popoludňajších hodinách do 17:00 hod. PaedDr. Eva Pillárováriaditeľka školy

Zápis do CVČ do záujmových útvarov

Zápis do záujmových útvarov Ponuka záujmových útvarov:

Otvorenie šk.roka 2020/2021

Vážení rodičia, milí žiaci, slávnostné otvorenie šk. roka 2020/2021 sa uskutoční dňa 02. septembra 2020 iným spôsobom ako obvykle z dôvodu preventívnych opatrení COVID 19. Dovoľte mi, aby som Vás informovala o jeho priebehu: 1. Žiaci sa nezhromažďujú na školskom dvore, vstupujú priamo do budovy školy v čase od 07,30 do 08,10 hod., kde všetci musia prejsť ranným …

Usmernenie k začiatku šk.roka – MŠVVaŠ SR

Manuál pre základné školy a niektoré školské zariadenia (školské kluby detí, základné umelecké školy, centrá voľného času a jazykové školy) upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v daných zariadeniach pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné …

Pomôcky pre žiakov

1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník, 5. – 9. ročník

2 % z daní

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE Darovacie zmluvy a 2% za rok 2018: Daňové priznanie FO A za rok 2019 Daňové priznanie FO B za rok 2019 Daňové priznanie PO A za rok 2019 Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2019 Vyhlásenie za rok 2019 Darovacia zmluva finančnáDarovacia zmluva majetková Údaje potrebné na poukázanie 2 % našej organizácii: …

Odborné poradenstvo

ODBORNÁ POMOC POČAS PANDÉMIE Ako zabaviť deti počas izolácie Ako zbaviť deti strachu Ako sa s deťmi učiť doma Odborní zamestnanci školy • Školský psychológ pre 1.stupeň: Mgr. Lenka Kalafusová Kontakt: lenka.kalafusovazavinaczsstanicnake.sk Konzultačné hodiny: Streda 14,00 – 15,00. Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín. • Školský špeciálny pedagóg pre 1.-5. ročník: Mgr. Dávid …