Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Za poznaním do Poliankova a Tricklandie

Za poznaním do Poliankova a Tricklandie

Človek je zvedavý tvor a rád spoznáva nepoznané miesta okolo seba. Takáta zvedavosť zaviedla v jeden októbrový piatok aj žiakov 8. ročníka na exkurziu do Vysokých Tatier, kde prostredníctvom širokouhlej projekcie mohli v Poliankove spoznávať úžasnú planétu Zem.

Digitálna galéria Poliankovo ponúkla na ploche cca 500 m² možnosť precítiť málo prebádané miesta, ktoré vo svete zdolali iba skutoční dobrodruhovia. Vďaka digitálnym technológiám mal každý možnosť zistiť, aký je to pocit stáť na najvyššom vodopáde našej planéty, splaviť neznámu rieku či prejsť cez Severný pól. Po jedinečnom stretnutí s virtuálnou realitou sa exkurzia presunula na miesto s najkrajším zrkadlovým bludiskom v strednej Európe – do Triklandie.

TrickLandia sa pre žiakov stala jedinečným putovaním Slovenskom v galérii trick-artu a optických ilúzií. V jej priestoroch sa stretlo umenie slovenských ľudových povestí, rozprávok s reáliami obcí a zámkov Slovenska (napr. Vlkolinec, Dunajec, Bojnický zámok a iné).
V 8.ročníku v tematickom celku optika sa učíme o svetelných javoch, zákonoch, zrkadlách…Trickart je umenie, ktoré vytvára vizuálne ilúzie. Tie sú postavené na zobrazovaní predmetov akoby naozaj existovali, no v skutočnosti ide len o dvojrozmerné kresby. Náš mozog totiž častokrát vyhodnocuje obrazy, ktoré vníma oko bez premýšľania o nich, čo vedie k senzorickým ilúziám. Jednoducho, na prvý pohľad máme pocit, že veci sú skutočné, až po premýšľaní o nich prídeme na to, že sa jedná len o trik. A takejto zábavnej a vtipnej forme poznania sa podarilo oklamať aj naše zmysly vo viacerých antigravitačných miestnostiach. Ak sa tam niekedy vyberiete, neuveríte vlastným očiam.

Mgr. E. Görcsösová, Mgr. S. Dankovičová