Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Recykluj a vyhraj

Recykluj a vyhraj

Minulý školský rok sme sa so žiakmi 1. stupňa zapojili do súťaže s MILK AGRO Recykluj a vyhraj v zbieraní SABI viečok. Keďže prišla do cesty pandémia, súťaž sa predĺžila do konca septembra tohto šk. roka. Naši žiaci vyzbierali spolu 9764g, ktoré sme odovzdali do firmy MILK AGRO. Bohužiaľ na celoslovenské umiestnenie to bolo ešte stále málo, ale za ich úsilie a snahu pekne ďakujeme.

Mgr. Katarína Balážová