Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Triedna knižnica v 4.C

Triedna knižnica v 4.C

Aj naša trieda je jednou z prvých, ktoré podľahli čítaniu vďaka triednej knižnici, ktorú sme si zriadili v rámci projektu Trieda, ktorá rada číta. Aby sme mali ku knihám bližšie zakúpili sme úzke poličky (ďakujeme sponzorovi), na ktoré môžeme knihy umiestňovať obálkou. Odvtedy knihy kolovali v každej ruke našich žiakov. Veľmi sa im čítanie a práca s knihou zapáčili. Odvtedy čítame množstvo ďalších a ďalších kníh. Už sme sa aj veľa dozvedeli a čítanie nás baví. Konečne sme touto cestou pochopili, že knihy nemusia byť len písmenkový strašiak, ale je s nimi aj zábava. To je aj cieľom spomínaného projektu, dať priestor aj  „nečitateľovi“ a získať vzťah ku knihe, ktorá ho bude baviť. Preto sú knihy starostlivo vyberané, a štylisticky aj obsahovo rôznorodé. Verím, že čítaním získajú žiaci množstvo poznatkov, rozšíria si slovnú zásobu, zažijú veľa zážitkov a bude sa im ľahšie vzdelávať.

Mgr. Katarína Balážová