Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Dlhodobá mobilita na Slovensku

Dlhodobá mobilita na Slovensku

Začiatok mobility – článok

Prezentácie o Španielsku pre žiakov 2.stupňa – článok

Spoznávanie krajiny

Anglická online súťaž EGJAK GAMES – článok

Service learningové aktivity

(Asistenti na hodinách anglického jazyka a vyučovanie španielčiny)

Návšteva slovensko-španielského bilingválneho gymnázia Park mládeže v Košiciach

Maľovanie na tričká

Výroba veľkonočných vajíčok

Týždeň slovenského jazyka

Chemické pokusy

Prezentačný seminár Erasmus+ – článok

Slávnostné ukončenie mobility – článok