Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Dlhodobá mobilita na Slovensku

Dlhodobá mobilita na Slovensku

Spoznávanie krajiny

Service learningové aktivity

(Asistenti na hodinách anglického jazyka a vyučovanie španielčiny)

Návšteva slovensko-španielského bilingválneho gymnázia Park mládeže v Košiciach

Maľovanie na tričká

Výroba veľkonočných vajíčok