Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Preventívne aktivity

Preventívne aktivity

V uplynulých mesiacoch sa žiaci našej školy niekoľkokrát tešili návšteve pána psychológa z CPPPaP Zuzkin Park – PhDr. Mojmír Trebuňák. Spolu so školskou psychologičkou navštívili viacero tried a deti tak dostali bezpečný a prijímajúci priestor na vyjadrenie vlastných názorov, myšlienok a najmä pocitov.

V triedach 6.A, 7.A, 7.D a 8.D sa venovali téme šikanovanie. Pomocou psychologických aktivít a diskusie sa deti dozvedeli za akých okolností môžeme povedať, že ide o šikanovanie, čo môžu robiť ak sú obeťou, prípadne svedkom šikanovania a na koho každého sa môžu obrátiť. Okrem týchto informácii bol počas hodiny vždy priestor aj na vyjadrenie toho ako sa vo svojej triede cítia, čo by sa dalo zlepšiť a na čom by mohli pracovať.

Žiaci 8.C triedy sa zúčastnili prevencie na tému látkové závislosti, kde mali možnosť preveriť a zlepšiť si svoje vedomosti o tom, prečo sú niektoré látky škodlivé a návykové. Taktiež sa dozvedeli ako závislosť funguje, no najviac sa tešili aktivite na záver hodiny. Každý kto mal záujem si mohol vyskúšať špeciálne upravené okuliare, ktoré ukazujú ako vidí človek po užití nadmerného množstva alkoholu.

Preventívnym aktivitám sa potešili aj žiaci 6.B triedy, s tým rozdielom, že diskutovali o nelátkových závislostiach. Okrem iného sa oboznámili aj s tým, čo je to hoax, clickbait, či ako si overovať informácie získané z internetu.

Už teraz sa tešíme na ďalšie plánované preventívne aktivity v spolupráci s Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie Zuzkin park 10.

Mgr. Lenka Kalafusová