Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Okresné kolo Olympiády zo SJL

Okresné kolo Olympiády zo SJL

Vo štvrtok 10. novembra sa naša žiačka Viktória Sarnovská z 9.C zúčastnila okresného kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry a umiestnila sa na krásnom 1. mieste. 15. ročník OK OSJL preverilo všestranné vedomosti a schopnosti súťažiach v materinskom jazyku a pozostávalo z troch častí: didaktický test, transformácia textu a rečnícky prejav. Viktórii ďakujeme za vynikajúcu a úspešnú reprezentáciu školy a ešte raz blahoželáme. Už teraz sa tešíme a držíme prsty na krajskom kole. Mgr. Dominika Čechová