Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Rozlúčka so šlabikárom

Rozlúčka so šlabikárom

Ani sme sa nenazdali a školský rok uplynul ako voda. Už mnoho rokov je tradíciou v našej škole, ukončiť prvý ročník akciou s názvom „Rozlúčka so šlabikárom“. Nebolo tomu inak ani tento rok a triedni učitelia prváčikov v stredu 22.6.2022 pozvali rodičov svojich žiakov na otvorenú hodinu do svojich tried, kde prostredníctvom rôznych aktivít ukázali, čo ich deti zvládli za svoj prvý rok školskej dochádzky. Nechýbalo ani symbolické pečatenie šlabikárov. Našim malým šikovným prvákom želáme, aby sa im takto dobre darilo aj v ďalších rokoch počas štúdia na našej škole.

Mgr. Katarína Balážová