Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Ruský film v škole 2022

Ruský film v škole 2022

V dňoch 24. – 31. 10. 2022 sa na školách Prešovského a Košického samosprávneho kraja konala už tradičná akcia na podporu a propagáciu ruského jazyka s názvom „Ruský film v škole“. Na našej škole sme sa do tejto milej akcie taktiež zapojili s triedami 6. ročníka.
Úlohou súťaže bolo na základe zhliadnutia ukážky ruskej rozprávky „Buratino – Zlatý kľúčik“ nakresliť ľubovoľnou technikou na výkres formátu A4 istú pasáž z filmu, ktorá bola pre žiakov najzaujímavejšia. Do súťaže sa zapojilo 25 škôl so svojimi 277 prácami, kde sme v rámci neľahkej konkurencie získali 3. miesto (Jakub Duľa, 6.A) a dve čestné uznania (Michal Meňhert – 6.A; Rebeka Sorokáčová – 6.C). Našim oceneným žiakom ďakujeme a už sa opäť tešíme na nový ročník tejto ruskej súťaže! 😊

Mgr. Eva Sabolová