Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Beseda s pani kardiologičkou

Beseda s pani kardiologičkou

Nie len dýchanie je pre náš ľudský organizmus nevyhnutný, ale aj srdce, ktoré nepretržite pracuje počas celého života. O tom, akú funkciu má obehová sústava v našom tele, nám prišla dňa 07.02.2024 porozprávať pani kardiologička MUDr. Mária Domaracká. Na začiatku hodiny si pre žiakov 4.D triedy pripravila veľmi zaujímavú prezentáciu. Tá obsahovala množstvo informácií o tom, ako srdce pracuje a ako sa máme starať o svoje zdravie. Žiakov upútali nie len náučné videá a nahrávky, ale aj pomôcky, ktoré si žiaci mali možnosť prakticky vyskúšať. Vzájomne si popočúvali bitie srdca pomocou fonendoskopu, oboznámili sa s funkciou kardiostimulátora a rôznymi typmi tlakomerov, pomocou ktorých si odmerali svoj tlak a tep. Ďakujeme pani lekárke, že obohatila našu hodinu prírodovedy o svoje poznatky a ďakujeme aj  za príjemný zažitok, ktorý si žiaci odnášaju z tejto hotnotnej besedy.

PaedDr. Romana Renčková