Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Návšteva predškolákov

Návšteva predškolákov

V stredu 20.3. našich prvákov navštívili predškoláci s pani učiteľkami z MŠ Oštepová. V triede zasadli do školských lavíc  a spoločne s prvákmi vyriešili rozprávkové úlohy, poskladali príbeh, videli našich prvákov čítať a písať. V telocvični si vyskúšali svoju rýchlosť i obratnosť na pripravených stanovištiach. 

Strávili sme spolu príjemné predpoludnie a už teraz sa tešíme na budúcich prvákov.

Mgr. Veronika Imrichová