Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Týždeň prírodovedných predmetov

Týždeň prírodovedných predmetov

22.4. – 26.4.2024

Zážitkové učenie, priamy kontakt s prírodninami, poskytovanie predlekárskej 1. pomoci, využitie liečivej sily prírody v domácnosti, učenie hrami, odhaľovanie vzťahov, zákonitostí a súvislostí  medzi prírodnými javmi na hodinách biológie, žiaci učia žiakov – siedmaci predviedli svoje vedomosti z biológie u svojich mladších spolužiakov na prvom stupni, taktiež počas hravého popoludnia s biológiou, geografiou a fyzikou, na ktorom okrem iných praktických zručností zhotovovali jednoduché hmyzie hotely… Zážitok z hodín chémie si odniesli aj naši kamaráti zo Španielska, ktorých sme zapojili do jednoduchých pokusov.

Týždeň prírodovedných predmetov sa na hodinách fyziky niesol v duchu hier. Žiaci si zahrali fyzikálnu verziu doskovej hry „Nájdi ich všetky“, kde bolo ich úlohou vyzbierať sériu fyzikálnych veličín, základných jednotiek a ich značiek. Žiaci siedmeho ročníka si pri tvorbe projektov vypočítali, ako dlho by im trvalo prekopať sa LOPATOU na druhú stranu Zeme (pre zaujímavosť, trvalo by to približne 90 generácií). Vo štvrtok si zase žiaci prvého stupňa mohli vyskúšať stvoriť mrak vo fľaši, zachrániť snehuliaka, zahrali sa na architektov pri stavbe loďky z plastelíny a zadusili oheň.

Keď som ja navštevovala základnú školu a pani učiteľka nám stále prízvukovala, že „vo všetkom je fyzika“, až na strednej a vysokej škole som pochopila súvislosti, že vo všetkom je nielen fyzika, ale aj aj chémia a biológia, tá úzko súvisí s geografiou, a všetky tieto vedy zasa súvisia s matematikou…my sme sa našim žiakom pokúsili priblížiť tieto súvislosti oveľa intenzívnejšie počas (a nielen počas neho) „Týždňa prírodovedných predmetov“. Aktivity, ktoré sme pre žiakov s nadšením a elánom pripravili sa stretli u žiakov s pozitívnym ohlasom, a to je pre nás odmenou za dobre a kvalitne vykonanú prácu a motiváciou k tomu, aby sme prírodovedné predmety aj naďalej sprístupňovali žiakom zážitkovo a pútavo.

…vaši učitelia prírodovedných predmetov…

RNDr. Viera Petnuchová