Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Autor Adam Adamek

Slávnostné ukončenie školského roka

Posledné školské zvonenie nás doviezlo do stanice s názvom „Koniec školského roka 2019/2020“,ktorý dlho ostane v našich spomienkach. Koronavírus nás už v marci prinútil vystúpiť z rozbehnutého školského vlaku a zatvoril nás do domáceho prostredia. Aj napriek tomu sme sa situácii postavili čelom a dokázali sme pokračovať vo vzdelávaní formou online vyučovania. Žiaci, rodičia či …

Zážitkové hodiny biológie počas karantény

Ani počas karantény sme nezaháľali a snažili sa žiakom učivo čo najlepšie názorne a zážitkovo sprístupniť aj na online hodinách z domu, mnohé pozorovania a pokusy si žiaci uskutočňovali aj sami doma … RNDr. Viera Petnuchová

Robotická liga

Súťaž Robotická liga má svojich nadšencov už dlhé roky. Aj tento rok sa na stránke ligarobotika.sk objavili vo februári nové zadania. Náš tím Sovičky pracoval na krúžku Robolab nad prvými zadaniami, no mimoriadnou situáciou sa práca tímu zastavila. Patrik Majerníček, žiak 7.C triedy ale neváhal a snažil sa realizovať zadania naďalej sám. Úlohou každého zadania …

List pre moje JA v roku 2030

Napriek dištančnej výučbe sa naši žiaci zapojili do medzinárodnej súťaže v písaní esejí. Ich úlohou bolo napísať list pre svoje terajšie ja z roku 2030. Každý zo zúčastnených žiakov sa snažil byť čo najkreatívnejší a za svoju kreativitu získal aj certifikát. Všetky eseje sa poslali do Japonska, kde ich bude vyhodnocovať odborná porota. Výsledky sa …

Halloween v ŠKD – Tekvičková slávnosť

Tento rok až po jesenných prázdninách, ale o to s väčším elánom, sme ako zvyčajne oslávili Halloween v našom školskom klube detí.Na našu veselú Tekvičkovú slávnosť si vyzdobujeme oddelenia v ŠKD, pripravujeme si maketky, masky a strašidelné škrabošky. Najradšej máme vtipné a záhadné úlohy, súťaže, rébusy a kvízy, ktoré pre nás pripravili naše pani vychovávateľky. …

Týždeň prírodovedných predmetov

Skvelý program plný chemických, fyzikálnych pokusov či biologických skúmaní a pozorovaní bol pripravený počas týždňa prírodovedných predmetov, ktorý sa na našej škole konal už tradične v týždni vedy a techniky na Slovensku, od 4.-8.11.2019. Žiaci druhého stupňa mali pre svojich mladších spolužiakov pripravené rôzne magické pokusy a javy, ktoré si po krátkom a názornom vysvetlení …

Exkurzia v Kosite 5.C

Spoločnosť KOSIT a.s. sa už od svojho vzniku v roku 2001 intenzívne venuje environmentálnej výchove. Centrum environmentálnej výchovy ponúka zážitkové vzdelávacie programy o odpadoch. Žiaci V.C triedy sa zúčastnili 7.novembra zážitkovej exkurzie po prevádzke košickej spaľovne s odborným výkladom o službách a moderných technológiách v odpadovom hospodárstve. Zábavnou formou sa naučili ako a hlavne prečo …

Florbal OK

V dňoch 6. a 7. novembra 2019 sa na základnej škole Dneperská konalo okresné kolo vo florbale chlapcov a dievčat. Chlapci odohrali tri víťazné zápasy a dievčatá o jeden menej. V oboch prípadoch sme nenašli premožiteľa a zabezpečili si účasť na krajskom kole. Zúčastneným žiakom a žiačkam patrí veľká vďaka za super reprezentáciu našej školy …

Projektové stretnutie Erasmus Plus v Španielsku

Realizácia projektov Erasmus + umožňuje mladým ľuďom uvedomiť si dôležitosť štúdia cudzích jazykov a zároveň im vytvára príležitosti rozvíjať svoje kľúčové kompetencie tak, aby sa dokázali v budúcnosti ľahšie uplatniť v európskom priestore. Po poslednom úspešnom projekte Erasmus+ KA2 (2016-2018), v ktorom žiaci Základnej školy Staničná 13 navrhovali model ideálnej školy v spolupráci s rovesníkmi …

Exkurzia – Medzev a Jasov

Včera sme išli do Medzeva. Išli sme všetci štvrtáci. Naša trieda najprv išla do múzea Rudolfa Schustera. Keď sme vkročili dnu, videli sme premietače. V jednej izbe boli skoro samé premietače a foťáky. Videla som tam aj sošku Chaplina. Niektoré izby boli také malé, že sme sa museli striedať. Keď sme vyšli z domu, tak …