Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Výstava Vesmír

Výstava Vesmír

Mnohí štvrtáci by potvrdili, že najzaujímavejším učivom prírodovedy vo 4. ročníku je učenie o vesmíre a slnečnej sústave. Odhaľovanie sveta tak vzdialeného a tajomného láka človeka už odjakživa. Po oboznámení sa s vesmírom, jeho zložením, vlastnosťami a jednotlivými súčasťami, nasledovala praktická časť – vypracovať model slnečnej sústavy. Žiakom prišli na pomoc rodičia, a tak vznikli nádherné priestorové projekty. Vyložili sme ich na chodbu B pavilónu, aby sa z nich mohli poučiť i potešiť aj ostatní žiaci školy. Ak ste ich ešte nevideli, máte čas do konca januára. Prajeme pekný zážitok!

J. Briškárová, 4.A