Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Autor sjupradmin

Aktuálne opatrenia v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“

Na základe prijatého uznesenia vlády č. 678 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020.  Školy by mali …

Otvorenie šk.roka 2020/2021

Vážení rodičia, milí žiaci, slávnostné otvorenie šk. roka 2020/2021 sa uskutoční dňa 02. septembra 2020 iným spôsobom ako obvykle z dôvodu preventívnych opatrení COVID 19. Dovoľte mi, aby som Vás informovala o jeho priebehu: 1. Žiaci sa nezhromažďujú na školskom dvore, vstupujú priamo do budovy školy v čase od 07,30 do 08,10 hod., kde všetci musia prejsť ranným …

Usmernenie k začiatku šk.roka – MŠVVaŠ SR

Manuál pre základné školy a niektoré školské zariadenia (školské kluby detí, základné umelecké školy, centrá voľného času a jazykové školy) upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v daných zariadeniach pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné …

Pomôcky pre žiakov

1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník, 5. – 9. ročník

2 % z daní

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE Darovacie zmluvy a 2% za rok 2018: Daňové priznanie FO A za rok 2019 Daňové priznanie FO B za rok 2019 Daňové priznanie PO A za rok 2019 Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2019 Vyhlásenie za rok 2019 Darovacia zmluva finančnáDarovacia zmluva majetková Údaje potrebné na poukázanie 2 % našej organizácii: …

Odborné poradenstvo

ODBORNÁ POMOC POČAS PANDÉMIE Ako zabaviť deti počas izolácie Ako zbaviť deti strachu Ako sa s deťmi učiť doma Odborní zamestnanci školy • Školský psychológ pre 1.stupeň: Mgr. Lenka Kalafusová Kontakt: lenka.kalafusovazavinaczsstanicnake.sk Konzultačné hodiny: Streda 14,00 – 15,00. Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín. • Školský špeciálny pedagóg pre 1.-5. ročník: Mgr. Dávid …

Erasmus + – Akcia KA229 – Školské výmenné partnerstvá

Žiadateľ a realizátor projektu: Základná škola Staničná 13 Štatutárny zástupca: PaedDr. Eva PillárováNázov projektu: Quixotes against Windmills: Young People dreaming with a New EuropeKontaktná osoba: Mgr. Darina LopatníkováE-mail: darina.lopatnikova-zavinac-zsstanicnake.skPartnerské školy: Inmaculado Corazón de María, Logroño, ŠpanielskoLycée Paul Langevin, La Seyne Sur Mer, FrancúzskoCieľová skupina projektu: žiaci 8. a 9. ročníkaKomunikačný jazyk: angličtinaPracovné prostredie projektu: platforma …

Hodiny Techniky na diaľku

Život nám prináša stále nové výzvy. Aj počas krízy, ktorá zasiahla celý svet, sú učitelia a žiaci v neustálom spojení. Okrem matematiky, slovenčiny, fyziky, biológie… si žiaci od piateho až po deviate ročníky, na diaľku precvičovali aj svoje technické zručnosti. Učitelia techniky svojim žiakom posielali na každú hodinu 5 – 6 návodov na výrobu veľkonočnej …

Chemické pokusy doma

Aj napriek karanténe sa na hodinách chémie pokusov nevzdávame. Siedmaci v domácich podmienkach skúšali dokázať povrchové napätie vody a priebeh chemickej reakcie. A darilo sa im výborne. Posúďte sami… RNDr. Andrea Sedláková

Zápis do 1. ročníka

Vážení rodičia, ďakujeme za Váš záujem o našu školu, ak ste sa rozhodli zapísať svoje dieťa k nám do 1. ročníka, poprosíme Vás o vypísanie elektronickej prihlášky. O aktuálnej situácii Vás budeme informovať na stránke školy. Ďakujeme