Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Kategória: Akcie

Mikuláš v našej škole

Každý rok sa tešia malé i tie väčšie deti na príchod Mikuláša. Tohto roku to mal Mikuláš dosť ťažké, ale napokon sa mu podarilo na našu školu prísť. A neprišiel sám. Najprv vošli do triedy dvaja anjeli. Deti uvítali a vyzvali, aby na Mikuláša zavolali, a tak ho privolali. Ale čo sa nestalo, namiesto Mikuláša vtrhol do triedy čert! …

Návšteva partnerskej školy v Užhorode

Naši žiaci sú na medzinárodné partnerstvá a vzájomnú spoluprácu zvyknutí. Veľmi radi sa do nej zapájajú a zdieľajú tak svoje poznatky, skúsenosti, zážitky i priateľstvá. To, ako sa im páči na našej škole, čo na nej majú radi a ako sa im učilo počas dištančného vzdelávania, písali v listoch adresovaným svojim rovesníkom zo Základnej školy …

Dlhodobá mobilita Erasmus+ v Španielsku

22.11.2021 sa z dvojmesačnej mobility projektu Erasmus+ (Quixotes against Windmills: Young People dreaming with a New Europe) vrátili zo Španielska naši dvaja deviataci, Alexandra Štullerová z 9.A a Šimon Zeleňák z 9.D. Z pobytu v našej partnerskej škole Colegio Inmaculado Corazón de María F.E.Escolapias, v meste Logroño, si doniesli množstvo zážitkov na celý život. Počas dvoch mesiacov spoznali nielen španielsky …

Týždeň prírodovedných predmetov 2021/2022

Od pondelka do piatku v dňoch 8.-12.11. sme na našej škole podporili už 18. ročník „Týždňa vedy a techniky na Slovensku“ , ktorý každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky …

Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo

Anglický jazyk je na našej škole cudzím jazykom, ktorý sa žiaci učia od prvého ročníka. Potom stačí už len kúsok talentu a úspešní žiaci sa hrnú do anglických súťaží. 25. novembra sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Súťažilo sa v dvoch kategóriách.  Kategória 1A je určená pre žiakov 5. až 7. ročníka. Kategória 1B je pre …

HALLOWEEN V ŠKD

Začiatok týždňa, tesne pred jesennými prázdninami, sme si spestrili s deťmi z nášho školského klubu detí očakávanou „strašidelnou akciou Halloween“. Vyzdobili sme si oddelenia, pripravovali si maketky, masky a strašidelné škrabošky. Veľmi sme sa tešili na vtipné, záhadné úlohy, súťaže, rébusy a kvízy, ktoré pre nás pripravili naše kreatívne pani vychovávateľky ŠKD. S dobrou náladou všemožných strašidiel …

Projekt – VESMÍR – 4. D

Žiaci zo 4. D sa na prírodovede dozvedeli viac o tom ako to vo vesmíre funguje. Vytvorili krásny projekt, ktorý nám priblížil slnečnú sústavu. Niektoré projekty boli 3D, niektoré svietili. Mgr. Martina Šuľová

Maják nádeje – poďakovanie

Charitatívna zbierka – Maják nádeje 23.-25.11.2021 Koncom novembra sa naša škola zapojila do charitatívnej akcie pre Občianske združenie Maják nádeje. Táto organizácia sa stará o rodiny v núdzi prevažne o týrané, osamelé matky. Snažia sa im pomáhať s liekmi, oblečením, potravinami, s nájmom a v neposlednom rade s hľadaním práce a zaradením sa do bežného …

Jesenné figúrky z lístia

Jesenné lístie má svoje čaro. Dá sa z neho všeličo vyrobiť. Deti z XV. oddelenia, z piatych ročníkov, vyrobili z lístia figúrky, ktoré zdobia záhon pred školou. Aj naši piataci sú veľmi šikovní a tvoriví, svedčia o tom naše kreatívne výrobky. Mgr. Jitka Ignácová, vychovávateľka ŠKD

Tvoríme klimatickú záhradu

„Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. a Nadácie Ekopolis. Projekt je súčasťou služby Zelená energia od VSE.“ Slúžime komunitám košického kraja – projekt SKOK Realizácia projektu: 2020 – 2023 Projekt je realizovaný pod odborným vedením Ekocentra SOSNA o.z. a podporený Fondom pre aktívne občianstvo, ktorý združuje prostriedky Nórska, Islandu, Lichtenštajnska …