Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Kategória: Akcie

Exkurzia Bukovec – Jasov

Takéto niečo nemožno zažiť každý deň. Vodná nádrž Bukovec otvorila svoje brány dňa 23.10.2019 pre žiakov 7. ročníka. Pitná voda je už dnes pre väčšinu z nás samozrejmosťou. Pred 50 rokmi ale vtedajšie podmienky neboli také, aby zásobovanie vodou stačilo. Preto sa začalo s výstavbou vodárenskej nádrže Bukovec. Vodné dielo slúži na zachytenie povrchových vôd …

Strašiak v poli ŠKD

Naše šikovné žiačky z III.B triedy sa zúčastnili súťaže „Strašiak v poli“ v CVČ Domino. Najprv si preverili vedomosti z prírodovednej oblasti formou testu a potom si zhotovovali vlastného strašiaka do poľa z prinesených prírodných materiálov. Kreativite sa medze nekládli ani pri samotnej výrobe strašiaka, ani pri vlastnej prezentácii. Hotový výrobok majú naši žiaci možnosť …

Deň jablka

Dňa 17. októbra na našej škole prebiehal Deň jabĺk. Hneď pri vstupe do školy dostal každý jabĺčko pre krajší a zdravší deň. Zároveň prebiehala súťaž, v ktorej sa bodovala najkrajšia a najoriginálnejšia jabĺčková výzdoba a počet koláčových receptov v každej triede. Nebola to ľahká úloha, lebo naozaj každá trieda mala peknú jablkovú výzdobu, rôzne produkty …

Deň jablka v 3.B

Dňa 17.10.2019 bol na našej škole Deň jablka, ktorý bol súčasťou týždňa, v ktorom sme sa venovali zdravému jedlu. Žiaci III.B si priniesli rôzne ovocie a zeleninu, s ktorými v triede počas dňa tvorili a robili zaujímavé aktivity. Súčasťou aktivít bola aj ochutnávka prineseného ovocia a zeleniny. Poobede si žiaci s pani vychovávateľkou Erikou Nagyovou …

Beseda s lekárkou

„Poskytovanie predlekárskej 1.pomoci“, „Starostlivosť o chrup“, „Pitný režim a správna výživa“ – to sú témy besied, na ktorých mali možnosť aktívne diskutovať s Dr. Fabiánovou z RÚVZ v Košiciach žiaci 7.B triedy. Všetky témy a s nimi spojené aktivity boli pre žiakov poučné a poskytli im cenné vedomosti a skúsenosti využiteľné nielen na biológii, ale …

Pasovačka prvákov ŠKD

Stať sa prvákom je veľká vec. Úlohou prváčikov bolo ukázať čo sa za krátky čas strávený v školských laviciach naučili.Teta sova pre ne pripravila zaujímavé úlohy – strihanie, skladanie papierovej loďky, viazanie šnúrok,hudobno- pohybové cvičenia, či rozlúštenie popletených rozprávok. Deťom sa podarilo splniť každú úlohu, čo znamenalo, že ich teta sova mohla po zložení sľubu …

Exkurzia v MČ Juh

Dňa 15. 10. 2019 sa žiaci VI.C triedy v sprievode p. uč. Schvarcingerovej zúčastnili návštevy MÚ MČ Košice Juh na Smetanovej ulici. Počas prehliadky úradu absolvovali aj návštevu kancelárie starostu mestskej časti juh, rokovacej miestnosti a boli oboznámení s významom mierového stĺpu. Pri návšteve obradnej siene si žiaci mali možnosť vyskúšať úradný sobáš na vlastnej …

Exkurzia Jasovská jaskyňa – krúžkovanie vtákov

Včera sme boli v Jasovskej jaskyni. Dozvedeli sme sa toho veľa. Napríklad čo sú stalaktity, stalagmity, stalagnáty, videli sme aj netopierov. Bol tam aj kameň ako srdce – hovorí sa, že ak srdce spadne, spadne celá jaskyňa. Na konci sme videli kosti medveďa jaskynného a líšiek. Bolo tam plno chodieb, kamene a brčky na strope. …

Jesenná výzdoba

Žiaci 5. Až 8. ročníka pripravili v priestoroch našej školy výstavu zameranú na farebnú jeseň a blížiaci sa Halloween. Ďakujeme všetkým rodinným príslušníkom a kolegom za poskytnutý materiál. Výstava sa nachádza v A pavilóne pri zborovni. Mgr. Jitka Ignacova

Minimaratón v ŠKD

Tak ako každoročne v našom krásnom meste sa uskutočňuje MMM, tak aj na našej škole sme si už dávnejšie založili túto tradíciu. Tento rok nám prialo aj počasie, bežalo sa nám o to príjemnejšie. Každá pani vychovávateľka so svojím oddelením sa na túto športovú akciu pripravovala zodpovedne. Či už prípravou trate alebo výrobou medailí a …